lørdag 11. januar 2020

Stillheten etterpå

Stillheten etterpå er en ungdomsroman om Odd-Erik og Ada. Odd-Erik er nyutdannet og har sin første lærerjobb, usikker, naiv og går i alle fellene en fersk lærer kan gå i. Uten å lære noe nevneverdig av alle feilene eller å søke hjelp og støtte fra kolleger, men så er Odd-Erik tydeligvis vant til å være utenfor fellesskapet. Han snakker derimot med mamma hver dag på telefonen. Ada har også erfaring med å stå utenfor. Hun gjemmer fortiden sin og håper på en ny start som førsteklassing på videregående skole. Hun vil bli en av de kule, og prøver kanskje litt for hardt hun også. Boka skifter mellom synsvinkelen til Ada og Odd-Erik, og vi ser på den måten gjennom fasaden til tafatte Odd-Erik og Adas forsøk på å bli en av de kule. Et par slumsete kommentarer og lite gjennomtenkte undervisningsopplegg som feiler, gjør at Odd-Erik blir offer for #Metoo. Er det så enkelt? Ligger makten hos elevene? En liten tankevekker av en bok, men Odd-Erik er det naturlige offeret og kanskje ligger han litt vel til lagelig for hugg. Uansett, ikke en dårlig bok av Helene Uri og absolutt samfunnsaktuell.


On Earth We're Briefly Gorgeous

Ocean Vuong have written On Earth We're Briefly Gorgeous. It's formed as a letter to his mum, who can't read and therefore will never read it. His mum is from Vietnam and mixed race, American and Vietnamese. Ocean Vuong grew up Hartford, Connecticut with his violently loving mum and grandmother. As he grows up and as a teenager he has his first crush on Trevor. Trevor doesn't really want to be gay, and the relationship doesn't last. The way Ocean Vuong writes poetic letters not to be read, and the way he describes major events in his life, is so understated and not dramatized. I really liked the book, a short but beautiful read.