lørdag 18. mars 2017

Picture Me Gone

Mila and her father Gil have planned to go to New York to visit her father's friend, Matthew. But before they go, Matthew disappear, leaving his wife, kid and his dog behind. Mila and Gil decide to to anyway. It's not a quest with big mysteries, crimes or a lot of action. But it's a book where Mila's thoughts and feelings tells the story. Or sometimes her thoughts may seem a bit too adult, so it might be her thoughts and the adults around her as well. It's a book about Mila and her relation to her father, to her friends back home and the tone is light and sometimes a bit humorous as well. I liked the book, and I think I have to read more books by Meg Rosoff.Mila og faren Gil har planlagt en tur til New York for å besøk farens venn, Matthew. Men før de drar, forsvinner Matthew, han forlater kone, barn og hund. Mila og Gil bestemmer seg for å dra uansett. Dette er ikke en bok hvor det er store mysterier, kriminelle handlinger eller masse action. Det er en bok hvor Milas tanker og følelser forteller historien og driver den fram. Eller noen ganger virker faktisk refleksjonene hennes litt vel voksent, så kanskje det også er refleksjonene til de voksne rundt henne? Det er en bok om forholdet mellom Mila og faren, og forholde mellom vennene hennes hjemme i London. Tonen i boka er lett og noen ganger litt humoristisk også. Jeg liker boka, og jeg har tenkt å lese mer av Meg Rosoff.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar