mandag 26. desember 2016

Reading Challenge 2017

Jeg elsker utfordringer! Spesielt utfordringer jeg ikke er helt sikker på om jeg kommer til å klare. I noen år har min utfordring vært å lese 104 bøker i året. I fjor klarte jeg det, i år har jeg også klart det. Bare at i år falt jeg litt av med å notere ned alle bøkene jeg leste. Skal prøve å være flinkere til det i 2017. Hang ikke med på Goodreads eller på min egen liste i år. Jeg vet jeg har lest godt over 104 bøker, men noen er barne- og ungdomsbøker.

En annen utfordring jeg hadde lyst til å prøve meg på var Popsugars Reading Challenge, men den gikk i glemmeboka under 2016. Jeg ser at jeg har mange av utfordringene der, uten at jeg har krysset av og matchet bok med utfordring. Bok fra biblioteket er ingen utfordring, siden jeg bruker biblioteket flittig. Årets bok med blå cover må være All The Light We Cannot See av Anthonty Doerr. Jeg har også lest grafisk roman, dystopi, diktsamling og bok publisert i 2016. Tror jeg skal se om jeg klarer Popsugars Reading Challenge 2017, og se om jeg ikke kan linke til den hver gang jeg leser en bok som passer inn. Det blir mer oversiktlig enn et samleinnlegg på slutten av året. Har du noen ufordringer for neste år?

I love challenges! Specially challenges I'm not sure if I can make. I have had a challenge to read 104 books a year. Last year I made it, and this year as well. the only thing is that this year I didn't keep a record of all the books I've read. I'll try to do better in 2017. Didn't really update my Goodreads profile or my own list at home. But I know I've read a lot more than 104 books, but some of them are children- and youth books.

Another challenge I wanted to try was Popsugars Reading Challenge, but I kind of forgot that one some time during 2016. I see that I've made a lot of the challenges, but I didn't cross it out and match it with a book. Reading a book from a library is not really a challenge, since I use the library all the time. The book with blue cover has to be All The Light We Cannot see by Anthony Doerr. I have also read a grafical novel, a dystopian novel, a book of poetry and a book published in 2016. I think I'm going to go for Popsugars Reading Challenge 2017, and I'll try to link to it every time I read a book fiting the challenge. I think that will be better than posting all the books in one post at the end of the year. Do you have any challenges you want to join next year?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar