lørdag 11. mars 2017

Kunsten å være normal

Det kan godt hende det er meg, men jeg har ikke lest en eneste bok om å være født i feil kropp. Altså skjønnlitteratur, hvor hovedpersonen er født i feil kropp. Jeg har i grunnen ikke lest en bok hvor en av bipersonene er født i feil kropp heller. Da jeg kom over Kunsten å være normal av Lisa Williamson i går, måtte jeg bare kjøpe den. Helst ville jeg lest den på engelsk, men det hadde de ikke og jeg kunne ikke vente.

Hovdepersonen David Piper er anderledes. Han blir kalt freakshow av Harry, en av de tøffe gutta på skolen. Han blir ikke inkludert. Han er en outsider. Men han har to gode venner, Essie og Felix. De har blitt kjærester, så i grunnen er David litt utenfor der også. Essie og Felix vet om Davids hemmelighet, at han vil være jente og føler seg som jente. Det er fint å lese om at David har delt hemmeligheten sin med noen. En dag starter det en ny gutt på skolen, Leo Denton. Han er fra Coverdale, den litt skumle delen av byen hvor det er farlig å bevege seg ute. Det henger en mystikk rundt Leo, noe hemmelig. David og Leo blir på en litt rar måte venner etter at Leo slår til Harry for å støtte David. Og dermed ryker Leo sine planer om å være usynlig.

Lisa Williamson har skrevet en herlig bok om å være anderledes, om å finne seg selv, tørre å stå opp for den du er og om vennskap. Verden trenger flere bøker med dette tema. Tidligere denne uka leste jeg om en kvinne født mann, som ikke fikk lov til å ta spa på Vestkanten Spa. Det er helt klart at mer informasjon er en nødvendighet. Denne boka tar opp temaet på en seriøs måte uten å bli belærende, og jeg håper det kommer flere bøker for barn, ungdom og voksne med samme tema. Anbefales!It might be just me, but I can't remember ever reading any books about being born in the body. I mean fiction, where the main character is born in the wrong body. I haven't really read any book where any of the persons in a book has been born in the wrong body either. When I saw The Art Of Being Normal by Lisa Williamson yesterday, I just had to buy it. I would rather have read it in English, but the store didn't have it in English and I couldn't wait.

The main character is David Piper, and he's different. Harry, one of the tough boys at school, calls him freakshow. David's not included. He's an outsider. But he has two good friends, Essie and Felix. They have all of a sudden become a pair, so in a way David is a bit on the outside there as well. Essie and Felix know about David's secret. I think it's really good to read that David shared his secret with his friends. One day a new boy starts school, Leo Denton. He is from Coverdale, the scary part of town where it's dangerous to walk outside alone after dark. There's something mysteriously with Leo, something secret. David and Leo becomes friend in a bit of an odd way after Leo hits Harry for bullying David. And out goes all the plans Leo had to stay invisible.

Lisa Williamson has written a lovely book about being different, about finding your true self, about standing up for who you are and about friendship. The world needs more books about transgender. Earlier this week I read about a woman born male, who weren't allowed access to Vestkanten Spa. It's real obvious more information about transgender is needed. This book touches the theme in a serious way without pointing any fingers, and I really hope more books will be written about transgenders for kids, for young adults and for adults. I highly recommend this book. Read it!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar