mandag 13. mars 2017

Og til slutt kom Paulette

Og til slutt kom Paulette er en sjarmerende bok hvor handlingen er lagt til en liten, fransk landsby. Boka formidler stemningen i landsbyen på en god måte, og jeg klarer ikke annet enn å bli sjarmert. Det handler om enkemannen Ferdinand som bor alene på en gård, og familien hans har flytte til byen. Han er i grunnen litt ensom, men det kommer til å endre seg. Under et fryktelig uvær blir taket til naboen ødelagt, og Ferdinand ber henne om å flytte inn til han. Sånn midlertidig, selvfølgelig. Etter hvert kommer flere mennesker inn på gården, og stemningen stiger. Enkemannen Guy flytter inn, et par eldre søstre Lumiére som har en historie i lampebransjen og et par studenter. Enkemannen Ferdinand får ikke så mye tid til å kjenne på ensomheten lengre. Det er en ganske lettlest bok som gjør at jeg sitter igjen med en godfølelse. Absolutt en bok jeg kan anbefale om du har en litt dårlig dag. Hjelper på humøret!And Then Came Paulette is a charming book where the story is put to a small, French village. The book describes the mood from the village in such a good way, and I'm totally charmed by it. It's about the widower Ferdinand who lives all by himself at a farm, and his family has moved to town. He is a bit lonely, really, but that is about to change. During a storm the roof of the neighbour's house is ruined, and Ferdinand asks her to move into his farm. Just temporarily of course. After that more people move into the farm, and the mood gets better. The widower Guy moves in, and the older sisters Lumiére who have a history in the lamp industry and a coulpe of students. The widower Ferdiandn doesn't have time to get to know the feeling of loneliness. It's quite an easy book to read, and it left me with this good feeling. It's absolutely a book I can recommend if you're having a bad day! It will help you to get into a better mood.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar